М’ясна продуктивність і якість м’яса бугайців різних генотипів