Оцінка спортивної роботоздатності коней різних порід, які брали участь у змаганнях з подолання перешкод