Про ефект гетерозиготності за трансфериновим, гемоглобіновим і бета-лактоглобуліновим локусом у великої рогатої худоби