Подальші перспективи селекції сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи