Вплив частки спадковості голштинської породи та методів підбору на господарськи корисні ознаки корів молочної худоби