Взаємозв'язок між складниками молока у корів голландської чорно-рябої пород