Вплив інбридингу на тривалість тільності корів і розвиток молодняка