Вплив інбридингу на ріст телиць і молочну продуктивність корів