Динаміка господарсько-корисних ознак чорно-рябої худоби в умовах України