Особливості будови тіла худоби кіанської м'ясної породи та її помісей із сірою українською