Вплив генотипу батьків на продуктивність та деякі особливості молоковіддачі корів