Відбір корів за придатністю до машинного доїння на молочному комплексі