Фенотипова характеристика чорно-рябої худоби різного походження та племінна робота з нею в племзаводі «Плосківський»