Фенотипова характеристика генофонду центрального внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи