Створення масиву чорно-рябої худоби в Київській області за допомогою поглинального схрещування