Морфологічні і фізіологічні властивості вим'я корів-первісток датської чорно-рябої породи