Селекційна група корів чорно-рябої породи та шляхи її дальшого поліпшення