Взаємозв'язок живої маси з продуктивністю корів-первісток чорно-рябої породи, вирощених в умовах промислової технології