Методика визначення структури і зростання гомозиготності в теоретичних популяціях при інбридингу