Тривалість життя корів української червоно-рябої молочної породи залежно від оцінки лінійних ознак