Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини