Сполучена мінливість промірів та індексів будови тіла з надоєм корів української чорно-рябої молочної породи