Порівняльна характеристика показників господарського використання корів української бурої молочної та сумського внутрішньпородного типу української чорно-рябої молочної порід