Залежність продуктивності та стану здоров'я корів молочних порід від вгодованості