Молочна продуктивність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи