Вплив рівня годівлі на господарськи корисні ознаки української чорно-рябої молочної породи