Вплив генотипових та паратипових чинників на захворюваність кінцівок у корів української чорно-рябої молочної породи