Значимість родин для генеалогічної структури волинської м'ясної породи великої рогатої худоби