Оцінка лактаційних кривих корів української чорно-рябої молочної породи залежно від паратипових факторів