Оцінка бугайців за власною продуктивністю як складова селекційного поліпшення вітчизняної популяції абердин-ангуської породи великої рогатої худоби