Вплив гено- і паратипових факторів на продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи