Консолідація тварин поліського типу української чорно-рябої молочної породи за тілобудовою