Лінійна оцінка типу будови тіла корів різних генотипів бурої худоби