Вплив сезонних факторів на показники імунобіологічного статусу корів української чорно-рябої молочної породи