Продуктивні якості споріднених порід чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції 152