Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи