Порівняльна оцінка молочної продуктивності і відтворної здатності корів української чорно- рябої молочної і датської чорно-рябої порід