Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи