Взаємодія "генотип-середовище", як фактор впливу на відтворну здатність корів у стаді української червоно-рябої молочної худоби ДПЗ "Шамраївський"