Оцінка м'ясності тварин за індексом м'язової тканини