Вплив вітамінно-мінерального преміксу на ріст та розвиток телят симентальської породи м'ясного типу