Реалізація репродуктивної здатності самок норок різних генотипів скандинавської селекції в умовах інтенсивного використання