Скороспілість та м'ясні якості підсвинків української степової білої породи різних ліній