Відтворна здатність бугаїв різних ліній західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи