Стан та перспективи збереження генофонду свиней в Україні