Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальну здатність кролиць різних порід