Вміст білкових фракцій у крові глибокотільних корів