Визначення генотипу кролів новозеландської білої породи за локусом міостатину