Оцінка генофонду молочних порід великої рогатої худоби за мікросателітними локусами ДНК