Відтворювальна здатність свиней породи п’єтрен з урахуванням стресреактивності в умовах Півдня України